fbpx

Wood Mark Kонфигуратор|Пополнете ја формата|Добијте понуда

  1. Кое е вашето барање?

  2. Вид на материјал за изработка?

  3. Колку m² е просторот? / Колку должни метри е елементот?

  4. Предвиден буџет за изработка на технички цртежи за мебел, изработка и монтажа на мебел по мерка?

  5. Име и презиме

  6.Емаил адреса

  7. Телефонски број

  8.Планиран рок за изведба на проектот

  9. Дополнителни насоки и барања