fbpx

За Нас

Целосно индивидуализиран пристап за секој ентериерен проект

Кои сме ние

Компанијата Wood Мark постои повеќе години на македонскиот пазар и прераснавме во една од најголемите компании за Custom Made Furniture во Македонија. Седиштето на нашата компанија се наоѓа на 1.800м2 каде се наоѓаат машинскиот дел и работилницата заедно со магацински простор, а од нив на 200м2 работи административниот дел од персоналот.

Главната дејност на нашата компанија е изработка на мебел и истиот опфаќа 70% од нашето производство за изработка на кујни, спални, плакари, кревети, дневни соби, детски соби, претсобје и канцелариски мебел, а остатокот отпаѓа на изработка на полупроизводи за тапациран мебел и обработка на плочести материјали како услужна дејност за кроење и кантирање.

Нашата компанија има 40 вработени кои се распределени во повеќе сектори, и тоа сектор раководство, сектор продажба, сектор непроизводствена администрација, проектантско студио, машински сектор, сектор за производство и монтажа, сектор транспорт и фарбара. Мебелот произведен во Wood Mark е проектиран од сопствено дизајнерско-проектанско студио, кое понатаму се продуцира во 2 линии, едната за производство, а другата ЦНЦ линија со најсовремена машинска технологија и една мануелна во зависност од потребите на производот. Скоро во сите делови користеме најнова технологија не постара од 2020 година. Машинскиот сектор и секторот работилница го исполнуваат она што е наша јака страна, а тоа е Точност, Исполнителност, Одговорност, зад се она што ќе се договориме со нашите клиенти. Нашата цел е со нашиот квалитет и сериозност и со нашиот сектор за сервис да имаме задоволни клиенти.

Техничка моќ на компанијата

 1. BIESSE SELCO CUTTER SEKTOR 450-K1–Автоматски кројач (год.на производство 2021)
 2. BRAND HOMAG HIGHFLEX –Кантерка (год.на производство 2017)
 3. BIESSE ROVER A –ЦНЦ машина (год.на производство 2018)
 4. ROBLAND MANUEL CUTTER –Мануелен кројач (год.на производство 2018)
 5. HEBROCK EDGEBANDER –Кантерка (год.на производство 2007)
 6. BRAND TDB HX-DRILING MASHINE –Столна фреза (год.на производство 2015)
 7. BLUM PRO-CENTЕR –Бушилица (год.на производство 2015)
 8. SCM ITALIA UBRIFTER – Фреза (год.на производство 2008)

Производен капацитет

Компанијата за сопствени потреби обработува месец во просек од 500 до 900 табли плочест материјал,  а максималниот месечен капацитет изнесува 1.200 табли плочест материјал. 

Поседува комплетно независно производство составено од повеќе сектори:

 • Проектантски сектор – задолжен за проектирање на мебел
 • Машински погон – задолжен за сите машински процеси, кроење, кантирање, бушење, CNC обработки, пакување
 • Работилница – задолжен за склопување и монтажа на мебел по мерка
 • Фарбара – задолжена за фарбање на плочести материјали од дрво
 • Администрација и продажба – сектор задолжен за сите преостанати непроизводствени процеси

Клиенти

Години

Проекти

Наши најголеми искуства

Како компанија која активно работи во индустријата на мебел по мерка повеќе од 20 години постојано се стремиме да реализираме совршени комбинациии на техничките елементи и естетиката со цел клиентот да добие функционално и модерно ентериерно решение.

Нашите најголеми искуства се токму во уредувањето на бројни простори за индивидуално домување, деловни и канцеларски простори. Модерната производствена технологија и нашиот искусен тим се секогаш тука за да Ви пружат професионална поддршка за Вашата замисла.

НАШИ ПРОСТОРИИ

Чекори до реализација

ЧЕКОР 1

Остварување на прв контакт непосредно, телефонски или преку социјални мрежи.

ЧЕКОР 2

Изготвување на ценовна понуда по добиени ориентациони мерки од просторот кои ни ги доставувате електронски или во печатена форма заедно со референтни слики од материјалот на посакуваниот мебел.

ЧЕКОР 3

Процес на земање мерки каде што се фотографира и мери постоечката состојба и се забележуваат сите детали и неправилности во градбата.

ЧЕКОР 4

Изготвување на технички цртежи во AutoCAD при што се запазуваат сите неменливи параметри на просторот и се поставуваат елементите од проектот.

ЧЕКОР 5

Презентација во Wood Mark каде што ние Ви ја презентираме предлог понудата со цел да добиете јасна слика. Во текот на презентацијата ги забележуваме сите промени кои ги барате во однос на материјал, оков, димензии и дебелини, а истите се различни од веќе предложените во понудата.

ЧЕКОР 6

Корекција на технички цртежи при што се корегираат изготвените технички цртежи согласно договорените промени при презентацијата.

ЧЕКОР 7

Изготвување на договор за соработка кој е составен од Договор за соработка во кој се содржани Вашите лични податоци, датум на изготвување, начин на плаќање, рок на испорака и датум на монтажа, Анекс 1 во кој се содржани цртежите од елементите од проектот заедно со нивен детален опис и Анекс 2 кој претставува пресметка со сите цени поединечно за секое парче мебел предмет на договорот

ЧЕКОР 8

Верификација на Договор за соработка при што ги заверуваме документите со потпишување и уплата на аванс. Договорот може да биде заверен електронски или потпишан лично.

ЧЕКОР 9

Изготвување на работен налог кој ги содржи сите потребни информации, документи и технички цртежи кои се неопходни за изработка на елементите од мебел предвидени во проектот. По изготвувањето на работниот налог проектот влегува во производна фаза.

ЧЕКОР 10

Превоз и монтажа на елементите од мебел предмет на договорот заклучно со договорениот датум. Непосредно пред монтажата Ве контактираме за да го потврдиме точното време на испорака како и да ја потврдиме целосна уплата согласно договорот. По завршувањето на монтажата доколку имате забелешки, истите ги забележуваме и Ве известуваме кога ќе бидат сервисирани.

Адреса

Јустинијан Први 2б,
Скопје 1000

Контакт

Телефон: +389 02 520 9642
Email: kontakt@wmdizajn.com

Работно време

Понеделник - Петок: 08:30 – 16:30