WoodMark
Информации за проектот
Проект: Ентериерно уредување на простор за индивидуално домување Б.В.
Локација: Скопје, Македонија
Изведба: Wood Mark

Реализација на ентериерни решенија и изработка на мебел по мерка.

Контакт
+389 02 520 9642
kontakt@wmdizajn.com
Адреса
Јустинијан Први 2б, Скопје 1000
UP