WoodMark

Остварување контакт

Чекори

• Остварување на прв контакт непосредно, телефонски или преку социјални мрежи.

• Инфо за процес на соработка е дејствие, во кое Нашиот тим накратко ги претставува чекорите за соработка.

Реализација на ентериерни решенија и изработка на мебел по мерка.

Контакт
+389 02 520 9642
kontakt@wmdizajn.com
Адреса
Јустинијан Први 2б, Скопје 1000
UP