WoodMark

Понуда – Мерки и Презентација

Чекори

• Процес на земање мерки е првиот чекор по прифаќање на ценовна понуда.

• Во ценовната понуда е детално објаснет начинот и условите на соработка.

• Изготвување на технички цртежи во AutoCAD/Корпус.

• Презентација во Wood Mark, каде што нашиот проектантски тим ја презентира предлог понудата, со цел клиентот да добие јасна слика.

• Корекција на технички цртежи и ценовна понуда (доколку има потреба).

Реализација на ентериерни решенија и изработка на мебел по мерка.

Контакт
+389 02 520 9642
kontakt@wmdizajn.com
Адреса
Јустинијан Први 2б, Скопје 1000
UP