WoodMark

Single-Home

  • јуни 5, 2023
Остварување контакт
Остварување на прв контакт, телефонски, преку социјални мрежи или на договорен состанок во просториите на Wood Mark.
Read More
  • јуни 5, 2023
Понуда – Мерки и Презентација
Ние, заедно со вас, ќе изготвиме понуда за вашиот мебел. Потоа следи земање на мерки, изготвување на цртежи и презентација во просториите на Wood Mark, каде што ние Ви ја презентираме предлог идеата, со цел да добиете јасна слика за вашиот мебел.
Read More

Реализација на ентериерни решенија и изработка на мебел по мерка.

Контакт
+389 02 520 9642
kontakt@wmdizajn.com
Адреса
Јустинијан Први 2б, Скопје 1000
UP